Neîncrederea în alții și suspiciunea permanentă, simptome de paranoia

Neîncrederea în alții și suspiciunea permanentă, simptome de paranoia

Lipsa permanentă a încrederii în alte persoane și convingerea că acestea sunt răuvoitoare față de tine pot fi simptome de paranoia.

Pentru a înțelege ce este tulburarea de personalitate paranoidă trebuie, în primul rând, să înțelegem conceptul de personalitate, iar mai apoi să definim tulburarea de personalitate în general.

Ce este personalitatea

Personalitatea este o construcție teoretică elaborată de psihologie în scopul explicării și înțelegerii modalităților de funcționare ce caracterizează ființa umană.

În literatura de specialitate (și nu numai), există numeroase definitii ale personalității, fiecare cuprinzând câteva aspecte ale acestui concept atât de vast. În prezent, nu există o definiție unanim acceptata, cele existente fiind influențate semnificativ de orientarea științifică avută la bază. Așadar, operăm cu definiții relative, parțiale, care delimitează diferite direcții concrete de investigație, diferite laturi ale personalității.

Personalitatea reprezintă modul specific de organizare a trăsăturilor și însușirilor fizice, psihice si psiho-sociale ale individului, asigurând adaptarea acestuia la mediu.

Este rezultatul unui proces în cursul căruia, pe postamentul temperamentului (ansamblul trăsăturilor înnăscute), se construiește caracterul (dobândit prin învățare și însusire a normelor și valorilor simbolice, adică prin socializare).

Ce sunt tulburările de personalitate

Tulburările de personalitate reprezintă tipare persistente de percepție, relaționare și concepții cu privire la mediul înconjurător și la propria persoană, care se manifestă în situații sociale și personale numeroase și diverse. Numai atunci când trăsăturile de personalitate sunt inflexibile și inadaptate, cauzând suferință sau afectare funcțională semnificativă, ele reprezintă tulburări de personalitate.

Aceste tipare deviază substanțial de la normele mediului cultural din care face parte individul, sunt rigide și generalizate la un număr mare de situații personale și sociale, sunt stabile și de lungă durată, având debutul în adolescență sau la începutul perioadei adulte.

Simptome de paranoia: resentimentele, evitarea intimității

Elementul cheie al tulburării de personalitate paranoidă este prezența unui tipar comportamental stabil și persistent, caracterizat prin suspiciune și neîncredere generalizată față de ceilalți, motivele acestora fiind interpretate ca rău voitoare. Acești indivizi presupun că ceilalți îi exploatează, nedreptățesc sau înșeală chiar dacă nu există dovezi care să susțină aceste convingeri.

Au tendința de a interpreta acțiunile oamenilor ca deliberat amenințătoare, se îndoiesc de loialitatea apropiaților, evită intimitatea și ajung treptat să se izoleze. Au resentimente, sunt ranchiunoși față de jigniri, insulte reale sau imaginare, se simt ușor atacați, tratați cu lipsă de respect și reacționează în consecință cu furie sau prin acțiuni răzbunătoare.

Ezită să facă destăinuiri sau să se apropie de ceilalti deoarece se tem ca informațiile pe care le-ar împărtăși vor fi utilizate împotriva lor. Sunt adesea rigizi, critici față de alții, incapabili să colaboreze, având ei înșiși dificultăți să accepte criticile celorlalți.

De ce apare paranoia

Există multiple ipoteze privind cauzele tulburării de personalitate paranoidă:

  • ipoteza genetică
  • ipoteza cognitiv-socială (conform căreia personalitatea ar fi suma comportamentelor și reacțiilor emoționale învățate)
  • ipoteze psiho-dinamice (construirea unui stil personal defensiv în scopul auto-protejării de anxietatea relațională și de propriile impulsuri interne)
  • ipoteze biologice (dezechilibre hormonale sau la nivelul diferitelor sisteme de transmitere neuronală)

Tratamentul de elecție este psihoterapia. Medicația se adresează simptomelor asociate (depresie, anxietate, agitație). Stabilirea unei relații de încredere între specialist și pacientul cu tulburare de personalitate paranoidă rămâne însă o provocare.

De cele mai multe ori, acești indivizi au probleme în relațiile personale și în menținerea unor legături sentimentale autentice pe parcursul întregii vieți.

Ai și tu o poveste? Ne-o poți trimite aici

Îți recomandăm să te uiți și la acest video despre sănătatea mintală

Căutare